Na 17 jaar.……

.…is dan ein­delijk het nieuwe album van de roem­ruchte band In De Steen uit.

Het is een stron­teigen­wi­jze Ned­er­land­stal­ige soulplaat gewor­den met odes aan Pep & Eppo, oude wijze man­nen, mooie dansende vrouwen, Haar­lem, Anna Boleyn en meer.…..

In De Steen maakte zo’n 15 jaar terug haar eerste, vol­gens enke­len leg­en­darische, cd. Ondanks de berichten ging de band daarna niet uit elkaar, maar had gewoon wat meer tijd dan gebruike­lijk, zeg maar zo’n 17 jaar, nodig om de opvol­ger Bandi­eten te maken. Al met al duurde het dus even, maar bij deze…….

Nico Brand­sen, Ton Dijk­man, Wilbrand Meis­chke en Jan Tek­stra schreven de songs met z’n vieren, daar­bij aange­vuld door Maarten van Roozen­daal (‘t Raakt Me) en rap­per Fil­ster (Weet Je Wat We Doen, 2). Net als 15 jaar gele­den werd de cd opgenomen bij en in nauwe samen­werk­ing met Patrick & Arnold Mühren van Stu­dio Arnold Mühren in Volendam

De eerste track In De War is tevens in spe­ciale radio-edit ver­sch­enen als single.

De cd is verkri­jg­baar bij alle bek­ende online downloadsites.

Geplaatst in Gezwets | 7 Reacties